ABA-tech`s ansvarshavende er Ole Jørgen Granerud og Jan Rudolf Eldrup, og har vært engasjert i bransjen ihhv. 30 og 18 år.